Loading...

जागरण गोंधळ
Jagaran Gondhal

Khan, Naral, Outi

Loading...

Description

सदरील पूजा मंदिर परिसरामध्ये पिंपळाचा पार या ठिकाणी केली जाते. सदरील पूजेमध्ये भक्तांच्या कल्याणासाठी व रक्षणासाठी संबळ वाजवून व पॉट लावून देवीजींची भक्तिपर गाणी गायली जातात व देवीजींची एक नारळ , पाच केळी, पाच खारीक, पाच सुपारी, हळदी- कुंकू याने देवीची ओटी भरून कापूर आरती केली जाते व भक्तांना घरपोच प्रसाद पाठविला जातो.
प्रसाद – एक नारळ, खडी-साखर देवीचा अंगारा, मळवट व देवीच्या चरणावरील कुंकू असा पाठविला जाईल.

 

The worship perform at temple area near sacred tree. In the worship of goddesse, songs of goddesses are sung for the welfare and protection of devotees. In the worship of the goddess oti has been offered, It contains one coconut,five banana,rice,five dried date,five betel nut,termeric and kumkum. camphor arti is performed for deities. Prasadhas been sent at home.
Prasad – one coconut,candy sugar,deities ember,Malavat,kumkum from feet.

2,151.00

   

You cannot copy content of Tulja Bhavani Pujari