Loading...

जावळ पुजा
Javal Pooja

Javal pooja

Loading...

Description

आपल्या मुलाचे, मुलीचे प्रथम केस कर्तन कुलदेवतेच्या दरबारात करण्याच्या इच्छेनुसार किंवा नवसपूर्ती नंतर बरेच भाविक मंदिरात असणारे गोंधळी पाराचे खालील बाजूस हा विधी करतात.

 

In the temple premises at gondhali Par devotee used to do first hair cut of their child as per wish or Vow.

1,100.00

   

You cannot copy content of Tulja Bhavani Pujari